Azhar, Azhar. " KOMUNIKASI ANTARPRIBADI: Suatu Kajian dalam Perspektif Komunikasi Islam." Al-HIKMAH [Online], 9.14 (2017): n. pag. Web. 25 Mar. 2019