Journal Description

Jurnal Al Andalus adalah jurnal open access dan peer-reviewed yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Misinya adalah menyebarluaskan hasil kajian dan penelitian tentang sejarah, khususnya Sejarah Kebudayaan Islam yang meliputi ilmu pengetahuan, teori, dan konsep sejarah yang berkaitan dengan Islam dan kajian kewilayahan, peradaban Islam, intelektual Islam, budaya dan tradisi Islam. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil kajian, penelitian dan kajian pustaka yang dilakukan oleh para peneliti, akademisi, dan pemerhati Sejarah Kebudayaan Islam. Jurnal Al Andalus ini terbit dua kali dalam satu tahun, Juli dan Desember.

Jurnal Al Andalus adalah jurnal open access dan peer-reviewed yang diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Misinya adalah menyebarluaskan hasil kajian dan penelitian tentang sejarah, khususnya Sejarah Kebudayaan Islam yang meliputi ilmu pengetahuan, teori, dan konsep sejarah yang berkaitan dengan Islam dan kajian kewilayahan, peradaban Islam, intelektual Islam, budaya dan tradisi Islam. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil kajian, penelitian dan kajian pustaka yang dilakukan oleh para peneliti, akademisi, dan pemerhati Sejarah Kebudayaan Islam. Jurnal Al Andalus ini terbit dua kali dalam satu tahun, Juli dan Desember.


Flag Counter

Vol 1 No 2 (2023): Al-Andalus : Jurnal Sejarah Peradaban Islam

Published: Jan 27, 2024

View All Issues