[1]
M. Anzaikhan, Sufrizal, and F. Idani, “KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM: STUDI ANALISIS PEMIKIRAN ZAKIR NAIK”, an, vol. 4, no. 1, pp. 1-24, May 2023.