Main Article Content

Abstract

Sekularisme politik adalah salah satu bidang kajian yang cukup menarik untuk diteliti. Apatah lagi apabila ianya dikaitkan dengan konteks politik di Indonesia dimana majoriti penduduknya adalah ummat Islam. Berkait ini, kajian ini berupaya menganalisa unsur-unsur sekular dalam budaya politik partai Islam di Indonesia iaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Selain dikenal sebagai partai yang terlahir daripada proses reformasi, Partai Kebangkitan Bangsa juga dikenal kerana ianya merupakan salah satu partai politik yang memiliki kedekatan sejarah dan kultural dengan Organisasi Massa Islam terbesar di Indonesia iaitu Nahdlatul Ulama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik, dan teori sekularisasi politik sebagaimana dikembangkan oleh Donald Eugene Smith, kajian kualitatif ini menemukan beberapa unsur sekular dalam partai dimaksud. Antara unsur tersebut adalah tergusurnya Islam sebagai identiti dan legitimasi politikpartai kerana penghormatan yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Keywords

Sekularisme indonesia Partai Kebangkitan Bangsa Nahdhatul Ulama Islam

Article Details

How to Cite
Mohamad Latief, M., & Pa, B. C. (2017). UNSUR SEKULER DALAM BUDAYA POLITIK PARTAI ISLAM DI INDONESIA. At-Tafkir, 9(1), 145-165. Retrieved from https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/132