(1)
Miswari, M. MENUNDUKKAN HANTU SCOPUS. At-Tafkir 2019, 12, 45-54.