(1)
Zulhamdi, Z. KEDUDUKAN FIQH DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN. At-Tafkir 2018, 11, 1-30.