Miswari, M. (2019). MENUNDUKKAN HANTU SCOPUS. At-Tafkir, 12(1), 45-54. https://doi.org/10.32505/at.v12i1.1049