Rahmah, Syarifah. 2017. “PENDIDIK DAN PENGEMBANGAN PROFESI”. At-Tafkir 10 (2), 79-100. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/307.