Nurhanifah, Nurhanifah. 2018. “URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KELUARGA”. At-Tafkir 11 (1), 117-31. https://doi.org/10.32505/at.v11i1.531.