(1)
Dina, D. S.; Carlian, Y.; Yanuar Rahman, A. Nilai Pendidikan Dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya Agnes Davonar. Az 2020, 5, 52-60.