(1)
Nuril Ahmad Fauzi, W.; Noviansah, A.; Mizaniya, M.; Andrean, S.; Sufyan Ats-Tsauri, M. Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Lembaga Pendidikan Islam. Az 2020, 5, 61-72.