(1)
Habib Abdillah, S. A.; Diana Devi, A. Pendidikan Islam Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi. Az 2020, 5, 143-149.