Nuril Ahmad Fauzi, Wildan, Ahmad Noviansah, Mizaniya Mizaniya, Seka Andrean, and Muhammad Sufyan Ats-Tsauri. 2020. “Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Lembaga Pendidikan Islam”. Al - Azkiya : Jurnal Ilmiah Pendidikan MI/SD 5 (2), 61-72. https://doi.org/10.32505/v4i1.1007.