(1)
Alvida, A.; Shilviana, K. F. Kritik Matan Dan Urgensinya Dalam Pembelajaran Hadis: Studi Hadis Puasa Daud. Al-Bukhari 2020, 3, 1-28.