Hisan , K., & Azhar , A. A. (2020). Trend Iklan Politik Luar Ruang Dalam Ruang Media Massa. AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya, 11(2), 80-84. https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i2.2543