Rahimi. (2022). Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al Quran ( Kajian Surah an Nahal Ayat 78). Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, 9(2), 82-93. https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v9i2.4507