Rahimi (2022) “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al Quran ( Kajian Surah an Nahal Ayat 78)”, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, 9(2), pp. 82-93. doi: 10.32505/ikhtibar.v9i2.4507.