Rahimi. “Media Pembelajaran Dalam Perspektif Al Quran ( Kajian Surah an Nahal Ayat 78)”. Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 9, no. 2, Dec. 2022, pp. 82-93, doi:10.32505/ikhtibar.v9i2.4507.