[1]
Elyanur, E. 2018. ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM SYAFI’I TENTANG TALLAQ MUALLAQ. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam. 9, 2 (Feb. 2018), 79 - 110.