[1]
Watni Marpaung, F.A.A. 2018. AKURASI HISAB AWAL BULAN QAMARIYAH DALAM KITAB KHULASHAH AL-WAFIYAH & EPHEMERIS. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam. 9, 1 (May 2018), 70-105.