Mubarrak, H. (2020). FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-’UTHUR ’ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam, 12(1), 79-99. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1461