MUBARRAK, H. FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-’UTHUR ’ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, v. 12, n. 1, p. 79-99, 22 Jul. 2020.