YUDHA, T. P. SANKSI PELAKU NUSYUZ (Studi Pandangan Mazhab Syafi’i & Amina Wadud). Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, v. 9, n. 2, p. 23 - 49, 12 Feb. 2018.