ELYANUR, E. ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM SYAFI’I TENTANG TALLAQ MUALLAQ. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, v. 9, n. 2, p. 79 - 110, 12 Feb. 2018.