BUKHARI, B. KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, v. 10, n. 2, p. 109 - 121, 28 Jun. 2019.