Mubarrak, Husni. 2020. “FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-’UTHUR ’ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN”. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam 12 (1), 79-99. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1461.