Mubarrak, H. (2020) “FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-’UTHUR ’ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN”, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, 12(1), pp. 79-99. doi: 10.32505/jurisprudensi.v12i1.1461.