Mubarrak, H. “FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-’UTHUR ’ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN”. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam, Vol. 12, no. 1, July 2020, pp. 79-99, doi:10.32505/jurisprudensi.v12i1.1461.