Bukhari, B. “KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam, Vol. 10, no. 2, June 2019, pp. 109 -21, doi:10.32505/jurisprudensi.v10i2.942.