Mubarrak, Husni. “FIQH MAQASHID AL-KHITHAB: MUHAWALAT AL-’UTHUR ’ALA MAFHUM AL-MUSAWAH FI-SYAHADAT RAJUL WA-IMRAATAYN”. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (July 22, 2020): 79-99. Accessed September 24, 2020. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/1461.