Al-Attas, Abdulrahman Zain Ahmed, and Noor Naemah Binti Abdul Rahman. “Atsar al–Khilaf al–Mu’tabar Wal Khilaf Ghairu al–Mu’tabar Fi Fiqhil Islami (Dirasah Tahliliah)”. Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam 12, no. 2 (March 1, 2021): 179-197. Accessed November 27, 2021. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/2052.