[1]
Perdana, D.A. and Djufri, A. 2021. Management of Zakat Fitrah During The Pandemic Period In Boalemo, Gorontalo. Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. 6, 2 (Dec. 2021), 12-27. DOI:https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i2.3015.