Nida, Alfina Rahmatun. 2021. “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ”. Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 6 (2), 1-11. https://doi.org/10.32505/muamalat.v6i2.2847.