[1]
agustinar tinar, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENAMBAHAN DARI HASIL PANEN PADI”, muamalat, vol. 3, no. II, pp. 143-169, Dec. 2018.