Nida, A. R. “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ”. Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, Vol. 6, no. 2, Dec. 2021, pp. 1-11, doi:10.32505/muamalat.v6i2.2847.