Nida, Alfina Rahmatun. “Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ”. Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6, no. 2 (December 14, 2021): 1-11. Accessed March 24, 2023. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2847.