Efendi, Herman, Abd Rahman, Faizatul Fitriyah, Homaidi Homaidi, and Lu’lu’ Nurul Qomariyah. “Ligitimasi Hukum Abitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Di Indonesia”. Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 6, no. 2 (December 14, 2021): 28-42. Accessed November 30, 2022. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2858.