1.
tinar agustinar. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENAMBAHAN DARI HASIL PANEN PADI. muamalat [Internet]. 2018Dec.16 [cited 2022May19];3(II):143-69. Available from: https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/719