Jurnal al-Qadha Edisi Vol. 5 No. 1 Tahun 2018 ini diharapkan dapat membawa nilai tambah kepada referensi yang telah tersedia dan mampu memotivasi pembaca untuk menelaah perkembangan hukum Islam dan perundang-undangan secara kritis dan analitis, tetapi objektif, akademik dan selektif. Sebab belakangan ini telah muncul pemikiran-pemikiran terhadap peristiwa hukum Islam yang meremehkan dalil syar'i atau sebaliknya terlalu ketat dalam memahami teks.

Published: Jun 3, 2018