Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah),
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa.
Campus Zawiyah Jln. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa – Provinsi
Aceh. Telp. 0641-22619/23129. Fax. 0641-42139
Website: http://syariah.iainlangsa.ac.id/

Email: alqadha.as123@gmail.com
Facebook: alqadha.as123@gmail.com

Principal Contact

SYARIAH
the family law study program
Syariah Fakulty

Support Contact

Muhazir
Phone 081234282053