(1)
Ibrahim, J. SIGNIFIKANSI AKHLAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM. At-Tafkir 2017, 10, 154-172.